Bức thành này có gì mà được giới trẻ Huế yêu thích đến vậy ?

Bức tường thành lăng vua Tự Đức với nét đẹp cổ kính, hiện đang là địa điểm mới nổi trong thế giới check in của giới trẻ Huế

Read More