Quán chè lâu đời với món bột lọc bọc heo quay nổi tiếng

Chè Mợ Tôn Đích là một quán chè lâu đời ở Huế, gắn liền bao nhiêu thế hệ với món chè bột lọc bọc heo quay nổi tiếng của mình.

Read More