Ấm bụng ngày mưa với tô bánh canh cá lóc Thủy Dương Huế

Ấm bụng ngày mưa với tô bánh canh cá lóc Thủy Dương Huế. Một món ăn nổi tiếng từ lâu và rất gần gữi với những thực khách địa phương.

Read More