Mè xửng cao cấp túi vàng 500g (2 lớp 12 miếng)

80.000