[HUẾ] SCAVI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

𝐔̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 😍😍
💥 💥 SCAVI HUẾ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 💥 💥

✍ ✍ 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:
✅ Cân đối cung – cầu sản xuất trên vùng khách hàng phụ trách;
✅ Kiểm soát kế hoạch sản xuất của các chuyền nhằm đảm bảo các chuyền sản xuất đúng kế hoạch;
✅ Kiểm soát kế hoạch nguyên phụ liệu của các nhóm Thương mại, đảm bảo ngày Input đã đồng thuận;
✅ Báo cáo các mục tiêu trên ScoreCard IT1;
✅ Thông tin chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

🎯 🎯 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐂𝐕 𝐯𝐞̂̀ đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥: Tuyendung.hue@scavi.com.vn

Đặt tên tiêu đề email và CV: NV Kế hoạch chiến lược – Họ và tên

🌟 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐒𝐂𝐀𝐕𝐈 𝐇𝐮𝐞̂́
🌎 Website: www.scavi.com.vn
✉️ Email: Tuyendung.hue@scavi.com.vn
📲 Facebook: Tuyển dụng SCAVI Huế hoặc SCAVI HUẾ – Luôn Bên Bạn (https://www.facebook.com/ScaviHueconfession)
📸 Tiktok: https://www.tiktok.com/@scavi.hue
☎️ Hotline: 0353.24.55.66 – 0935.29.55.66 – 0839.49.55.66 – 0823.49.55.66
🏢 Địa chỉ: Khu công nghiệp Phong Điền, Thị Trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Ngành nghề: Kế toán
Loại công việc: Full Time
Địa điểm: Phong Điền

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
This entry was posted in . Bookmark the permalink.