CÔNG TY SCAVI MED TUYỂN DỤNG 500 CÔNG NHÂN MAY

[TUYỂN DỤNG] JOB NGON – CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG TỐT – NGẠI GÌ MÀ KHÔNG ỨNG TUYỂN TẠI SCAVI MED HUẾ NÈ! ————————— 🌷🌷🌷TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY 🎉🎉Với việc mở rộng quy mô sản xuất, công ty SCAVI MED đang cần 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 thêm 5𝟬𝟬 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗺𝗮𝘆. 👉 Không yêu cầu bằng cấp […]

Read More